SUOMEN AIVOT RY

SUOMEN AIVOT RY (Finska Hjärnan rf, Finnish Brain Council) on 13.3.2012 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistyksen perustajina olivat alan merkittävimmät potilas- ja tiedejärjestöt. Tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on 27 (12 potilasjärjestöä ja 15 tieteellistä järjestöä), yhteisöjäseniä on 2.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tekemällä aloitteita eri viranomaisille, tiedottamalla, kouluttamalla, toimimalla yhteistyöelimenä jäsenorganisaatioidensa välillä ja ylläpitämällä yhteyksiä Euroopan kattojärjestöön (European Brain Council) ja muihin aivoterveyttä ja alan tutkimuksia edistäviin ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla.


AJANKOHTAISTA

22.3.2021
Suomen Aivot ry:n vuosikokous 22.4.2021

Tervetuloa Suomen Aivot ry:n vuosikokoukseen. Kokous pidetään torstaina 22.4.2021 klo 16 Teamsin välityksellä.
Ilmoittaudu kokouslinkkiä varten sihteerille hanna.mattila(at)parkinson.fi.

4.3.2021
Aivoviikko 2021

Aivoterveys – kaikkien asia! -webinaari 15.3.2021.
Ohjelma-PDF   Aivoliiton verkkosivuSUOMEN AIVOT RY - FINSKA HJÄRNAN RF - FINNISH BRAIN COUNCIL
Toteutus Dolphin Interactive Oy

YHTEYSTIEDOT:
Hanna Mattila
c/o Suomen Parkinson-liitto ry
Suvilinnantie 2
20900 Turku