Esittely

SUOMEN AIVOT RY on 13.3.2012 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen.

Perustamassa oli kahdeksan potilasjärjestöä ja kymmenen tieteellistä järjestöä. Tutustu varsinaisiin jäseniin ja yhteisöjäseniin.

Yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi kun Eurooppaan perustettiin European Brain Council ja jokaiseen EU-maahan tuli aiheelliseksi perustaa yhdistys ajamaan aivoterveyttä edistävä ja aivosairauksien hoidon kehittymistä sekä aivosairaiden asemaa parantava yhdistys. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Reetta Kälviäinen Suomen Neurologisesta yhdistyksesä ja varapuheenjohtajaksi professori Jyrki Korkeila Suomen Psykiatriyhdistyksestä.

Suomen aivot ry tekee aloitteita eri viranomaisille, tiedottaa aivoterveydestä ja aivosairauksista, järjestää  toimii yhteistyöelimenä jäsenorganisaatioidensa ja Euroopan kattojärjestöön (European Brain Council) ja muihin aivoterveyttä ja alan tutkimuksia edistäviin ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla.

Yhteistyötä tehdään Eduskunnan aivot -ryhmän kanssa, esimerkkinä Aivoviikon webinaari ja kansallisen aivoterveysohjelman edistäminen.

Kansallisen aivoterveysohjelman toteutuksesta neuvotellaan yhdessä Kansallisen neurokeskuksen edustajien, Eduskunnan aivot -ryhmän kansanedustajien ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa. Tähän liittyy läheisesti aivosairauksien tautiryhmäkohtaisten kustannusten selvittäminen, jonka osalta neuvotteluita jatketaan STM:n, THL:n ja Kansallisen neurokeskuksen kanssa.

Kansallinen aivoterveysohjelman edistäminen on Suomen Aivojen keskeisempiä tehtäviä ja se pyritään saamaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Hallitus

  • Puheenjohtaja Risto Vataja, Suomen Psykiatriyhdistys
  • Sihteeri Katariina Suomu, Muistiliitto

Varsinaiset jäsenet

  • Kimmo Hane, Mielenterveyden keskusliitto
  • Miriam Nokia, Suomen Aivotutkimusseura
  • Teemu Paajanen, Suomen Alzheimer-tutkimusseura
  • Anita Puustjärvi, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys
  • Päivi Puhakka, Aivovammaliitto

 

Varajäsenet

  • Sari Sarkomaa, kansanedustaja
  • Ari W. Sulin, Suomen Kehitysvammalääkärit
  • Tiina Remes, Suomen Lastenneurologinen yhdistys

Aivot ovat tärkein pääomamme, aivoissa on ihmisyytemme ydin. Suomen Aivot ry:n tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen.