Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2021

Vuonna 2012 perustetun Suomen Aivot ry:n tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistys vaikuttaa kansallisiin aivotutkimusstrategioihin ja aivosairauksia sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä asemaan.

Hallitus ja toimihenkilöt

Puheenjohtajana toimi professori Risto O. Roine (Suomen Neurologinen yhdistys ry) ja varapuheenjohtajana ylilääkäri Risto Vataja (Suomen Neurologinen yhdistys ry). Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat Eeva Aronen Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry, Teemu Paajanen Suomen Alzheimer-tutkimusseura ry, Kimmo Hane Mielenterveyden keskusliitto ry, Anne Panhelainen Suomen Aivotutkimusseura ry ja sihteerinä Hanna Mattila Parkinson liitto ry (3.12.2021 saakka). Varajäseninä toimivat kansanedustaja Sari Sarkomaa, Ari W. Sulin Suomen Kehitysvammalääkärit ja Tiina Remes Suomen Lastenneurologinen yhdistys.

Varsinainen toiminta

Kansainvälisen aivoviikon tilaisuutena järjestettiin 15.3.2021 yhteistyössä Eduskunnan Aivot-ryhmän, eduskunnan Muistikerhon, Aivoliiton ja Muistiliiton kanssa webinaari Aivoterveys – kaikkien asia!

Covid ja aivot -webinaari järjestettiin 16.3.2021 yhteistyössä Helsingin yliopiston, Suomen Aivotutkimusseuran ja Aivosäätiön kanssa.

Yhteistyössä Kansallisen Neurokeskuksen ja Eduskunnan Aivot -ryhmän kanssa järjestettiin 7.6.2021 webinaari Miksi kansallinen aivoterveysohjelma? –Aivoterveyteen panostamalla miljardisäästöt.

Yhdistyksen verkkosivu-uudistus käynnistettiin ja viimeistellään vuonna 2022.

Yhteistyö

Yhteistyö European Brain Councilin kanssa on tiivistynyt, puheenjohtaja on edustanut kokouksissa. European Brain Counciliin oltiin vuoden aikana säännöllisesti yhteydessä ja muutamiin kyselyihin vastattiin.

Kansallisen aivoterveysohjelman toteutuminen Suomeen on edelleen Suomen Aivot ry:n tavoitteena. Asiaa edistetään yhteistyössä Kansallisen neurokeskuksen kanssa ja Sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Kansallisen neurokeskuksen johtokunta aloitti toimintansa 1.1.2021 ja siinä työskentelevät perustajat. Suomen Aivot ry:llä ei ole edustusta mutta yhteistyötä ja yhteydenpitoa jatketaan.

Kokoukset

Vuosikokous pidettiin 22.4.2021 etäkokouksena, paikalla oli 15 osallistujaa. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, kaikki kokoukset järjestettiin etäyhteyksin.

Jäsenet

Potilas- ja omaisjärjestöt: ADHD-liitto, Aivoliitto, Aivovammaliitto, Epilepsialiitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Muistiliitto, Neuroliitto, Parkinsonliitto, Suomen Migreeniyhdistys, Suomen Narkolepsiayhdistys, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys sekä Uniliitto. Yhteensä 14.

Tieteelliset järjestöt: Suomen Aivotutkimusseura, Suomen Alzheimer-tutkimusseura, Suomen Epilepsiaseura, Suomen Kehitysvammalääkärit, Suomen Kliinisen Neurofysiologian yhdistys, Suomen Lastenneurologinen yhdistys, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys, Suomen Muistiasiantuntijat, Suomen Neurokirurginen yhdistys, Suomen Neurologinen yhdistys, Suomen Psykiatriyhdistys, Suomen Neuropsykologinen yhdistys, Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ja Suomen Unitutkimusseura. Yhteensä 14.

Yhteisöjäsenet: Lundbeck Suomi Oy, Orion Pharma Oyj, Biogen Finland Oy, Janssen Cilag Oy ja Merck Oy.

Talous

Yhdistyksen talous muodostui jäsenmaksutuotoista 27 jäsenyhdistykseltä ja 5 yhteisöjäseneltä. Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 7700€. Yhdistyksen kulut olivat kertomusvuonna 4 577,36 €. Kulut muodostuivat toiminnan ja hallinnon kuluista. Suurimmat kustannuserät muodostuivat ostetuista taloushallintopalveluista (376,46 €), www-sivujen uudistuksesta (4 092,57€) ja pankin kululuista (108,33 €). Taseen loppusumma on 21 013,89€. Tilikauden ylijäämä oli 3 122,64€.

Aivot ovat tärkein pääomamme, aivoissa on ihmisyytemme ydin. Suomen Aivot ry:n tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen.