Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Aivoviikon tilaisuus järjestettiin yhteistyöwebinaarina 15.3.2022 Uni-teemalla yhteistyössä Suomen Aivotutkimusseuran, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston Brain Centren, Aivot-ja mieli tohtoriohjelman, Aivosäätiön ja Muistiliiton kanssa.

Toimintavuonna yhteistyötä Eduskunnan aivot ryhmän kanssa tiivistetään, esimerkkinä kansallisen aivoterveysohjelman edistäminen. Toteutuksesta neuvotellaan yhdessä Kansallisen neurokeskuksen edustajien, Eduskunnan aivot -ryhmän kansanedustajien ja perhe- ja peruspalveluministerin kanssa. Tähän liittyy läheisesti aivosairauksien tautiryhmäkohtaisten kustannusten selvittäminen, jonka osalta neuvotteluita jatketaan STM:n, THL:n ja Kansallisen neurokeskuksen kanssa. Kansallinen aivoterveysohjelman edistäminen on Suomen Aivojen keskeisempiä tehtäviä ja se pyritään saamaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Vaikuttamistapahtumien suunnittelua jatketaan.

Seurataan ja edistetään kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 toteutumista. Seurataan Duodecimin ja Suomen Akatemian valmisteleman Aivot ja mieli 2020 -konsensuslausuman toteutumista ja pyritään edistämään sen sisältämiä tavoitteita.

Tiivistetään edelleen yhteyttä European Brain Counciliin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan European Brain Councilin tilaisuuksiin, joko etänä tai tilanteen niin salliessa Brysselissä.

Pyritään järjestämään syksyllä 2022 yleisöluento-/studia generalia -tilaisuus.

Etsitään uusia potentiaalisia yhteisöjäseniä.

Talousarvio 2022

Jäsenmaksutuotot 7700
Matkakulut -500
Ulkopuoliset palvelut (kotisivu- ja kirjanpitokulut) -2500
Uusi kotisivu -3500
Kokoukset ja tarjoilu - 600
Yleisötilaisuudet -2000
Vaikuttamistoiminta -400

Aivot ovat tärkein pääomamme, aivoissa on ihmisyytemme ydin. Suomen Aivot ry:n tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen.