SUOMEN AIVOT RY

SUOMEN AIVOT RY (Finska Hjärnan rf, Finnish Brain Council) on 13.3.2012 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistyksen perustajina olivat alan merkittävimmät potilas- ja tiedejärjestöt. Tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on 27 (12 potilasjärjestöä ja 15 tieteellistä järjestöä), yhteisöjäseniä on 2.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tekemällä aloitteita eri viranomaisille, tiedottamalla, kouluttamalla, toimimalla yhteistyöelimenä jäsenorganisaatioidensa välillä ja ylläpitämällä yhteyksiä Euroopan kattojärjestöön (European Brain Council) ja muihin aivoterveyttä ja alan tutkimuksia edistäviin ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla.


AJANKOHTAISTA

23.10.2017
”Terveet aivot 100 vuotta”
avoin tilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille

Aivosairauksien hoitoon kuluu Euroopan tasolla 800 miljardia € vuosittain, mikä on monin kertainen summa esimerkiksi syöpä- ja sydänsairauksien hoitoon. Aivosairauksien (psykiatriset ja neurologiset sairaudet) tehokkaaseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää huomiota. Henkisen hyvinvoinnin merkitys yhteiskunnan ja työelämän tuottavuuden kannalta on menestystekijä 100-vuotiaalle Suomelle. Aivoterveyden ohella myös itsemurhien ehkäisyohjelman perustaminen Suomeen on julkisuudessa kiinnitetty laajenevaa huomiota.

Tilaisuuden isännöivät Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja professori Perttu Lindsberg sekä kansanedustaja ja Suomen Aivot ry:n hallituksen jäsen Sari Sarkomaa. Paikalle on kutsuttu poliitikkoja, toimittajia, sidosryhmien edustajia, potilasjärjestöjä sekä aivoterveydestä kiinnostuneita kansalaisia.

KATSO OHJELMA >


SUOMEN AIVOT RY - FINSKA HJÄRNAN RF - FINNISH BRAIN COUNCIL
Toteutus Dolphin Interactive Oy

YHTEYSTIEDOT:
Hanna Mattila
c/o Suomen Parkinson-liitto ry
Suvilinnantie 2
20900 Turku